Antara Prinsip, Cinta dan Kelangsungan Hidup (Ulasan Novel “Lipas” Karya Benz Ali)

Oleh: Iltizam Iman   Lipas, sebuah novel falsafah karya benz Ali, membahaskan soal prinsip dan pandangan hidup yang tercabar oleh desakan dunia. Berkisarkan dilema seorang anak muda bernama Joe di kota raya, berhadapan dengan pilihan antara pegangan dengan keperluan hidup. Atau lebih terperinci, novel ini cuba mengungkap dilema yang terbit dari permasalahan sekitar 3 faktor … Continue reading Antara Prinsip, Cinta dan Kelangsungan Hidup (Ulasan Novel “Lipas” Karya Benz Ali)

Tan Malaka: Aksi Massa (Aksi Perlawanan Masyarakat)

Tan Malaka adalah orang yang pertama sekali mengasaskan konsep “Republik Indonesia”. Soekarno menyebutnya sebagai “seorang yang mahir dalam revolusi”. Seorang yang besar sumbangannya kepada kemerdekaan Indonesia. Telah mendalami sosialisme sejak berumur 16 tahun selama 6 tahun di Rijks Kweekschool, Belanda. Cita-citanya untuk mengubah nasib bangsa Indonesia tersemat tatkala menjadi guru anak-anak buruh kebun teh Belanda … Continue reading Tan Malaka: Aksi Massa (Aksi Perlawanan Masyarakat)

Ulas Zine: ‘Molek ah’ Oleh Q-Jangsary

Oleh: Iltizam Iman Kejujuran, adalah pengisian yang paling utama dan bernilai dalam setiap bab yang ditampilkan Q-Jangsary dalam makalah ini. Penulis banyak bertolak dari penyemakan diri sendiri melalui pengalaman dan keperibadiannya untuk menyiapkan makalah yang mempunyai 92 muka surat ini. Makalah ini juga banyak menyuarakan konflik dalaman, perihal institusi kekeluargaan, sejarah kemerdekaan, dan pergelutan kos … Continue reading Ulas Zine: ‘Molek ah’ Oleh Q-Jangsary

Jalan Menuju Kemajuan Masyarakat: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”

Kemajuan masyarakat itu adalah satu perkembangan yang terjadi dalam sesebuah masyarakat untuk mencapai dan memenuhi potensi sebenar setiap ahli masyarakatnya. Di dalam proses ini berlakunya pertembungan antara gambaran kehidupan ideal dengan keadaan realiti sebenar, ini adalah pertimbangan antara cita-cita dengan keterbatasan diri. Untuk mencapai kemajuan, setiap ahli masyarakat itu perlu sedar akan potensi serta kekurangannya … Continue reading Jalan Menuju Kemajuan Masyarakat: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”

Syarat Pembentukan Masyarakat Maju: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”

Di dalam Siapa Yang Salah: Sekitar revolusi Mental dan Peribadi Melayu, S.H Alatas menggariskan beberapa syarat yang akan menentukan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Beliau cenderung untuk melihat kemajuan masyarat melalui pendekatan Sosialisme dan Islam. Sosialisme dari sudut ekonomi dan undang-undang, manakala pendekatan Islam lebih memenuhi ruang etika kemasyarakatan. Dalam menuju kemajuan masyarakat, terdapat beberapa hal … Continue reading Syarat Pembentukan Masyarakat Maju: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”