Jalan Menuju Kemajuan Masyarakat: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”

Kemajuan masyarakat itu adalah satu perkembangan yang terjadi dalam sesebuah masyarakat untuk mencapai dan memenuhi potensi sebenar setiap ahli masyarakatnya. Di dalam proses ini berlakunya pertembungan antara gambaran kehidupan ideal dengan keadaan realiti sebenar, ini adalah pertimbangan antara cita-cita dengan keterbatasan diri. Untuk mencapai kemajuan, setiap ahli masyarakat itu perlu sedar akan potensi serta kekurangannya … Continue reading Jalan Menuju Kemajuan Masyarakat: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”

Syarat Pembentukan Masyarakat Maju: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”

Di dalam Siapa Yang Salah: Sekitar revolusi Mental dan Peribadi Melayu, S.H Alatas menggariskan beberapa syarat yang akan menentukan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Beliau cenderung untuk melihat kemajuan masyarat melalui pendekatan Sosialisme dan Islam. Sosialisme dari sudut ekonomi dan undang-undang, manakala pendekatan Islam lebih memenuhi ruang etika kemasyarakatan. Dalam menuju kemajuan masyarakat, terdapat beberapa hal … Continue reading Syarat Pembentukan Masyarakat Maju: S.H Alatas Dalam “Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu”