Fikiran dan Perasaan: Kesan Tindak Balas Kimia Antara Neuron

Pada abad ke-19 semasa Santiago Ramon y Cajal menyelidik anatomi neuron, beliau mengusulkan bahawa isyarat yang dihantar dari satu neuron ke neuron yang lain bergerak dalam satu arah. Badan sel neuron yang utama, iaitu nukleus, mempunyai cambahan ranting-ranting dendrit, berfungsi untuk menerima informasi yang datang dari sel lain. Informasi yang diterima tersebut selepas itu akan … Continue reading Fikiran dan Perasaan: Kesan Tindak Balas Kimia Antara Neuron