Sejarah Kelahiran Neurosains

Kelahiran ilmu neurosains bermula apabila Hippokrates menghujahkan 2,500 tahun dahulu bahawa otak adalah adalah tempat bersemayam bagi pemikiran, rasa, emosi, dan kognitif (kemampuan psikologi). Sedang dalam zaman yang sama termasuk Aristotle percaya bahawa fikiran itu bertempat di bahagian dada, iaitu hati. Sepanjang sejarah tamadun di bumi ini yang dikenalpasti, ini adalah langkah pertama yang amat … Continue reading Sejarah Kelahiran Neurosains

Mengutamakan Kebenaran Tanpa Berkepentingan (Agama maupun Ideologi)

Kebenaran yang ingin dibincangkan adalah kebenaran yang abstrak seperti keimanan dan prinsip kepercayaan. Kebenaran ini adalah sesuatu yang bersifat subjektif, boleh jadi itu juga boleh jadi ini. Tidak dapat dipastikan siapa yang berada di jalan yang benar atau salah, melainkan didasari oleh kesannya yang mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Sehingga kini, tiada kebenaran yang benar-benar mutlak … Continue reading Mengutamakan Kebenaran Tanpa Berkepentingan (Agama maupun Ideologi)