PEACE PROJECT “Healing the Earth through Arts and Community”

Projek Damai : Menyembuhkan Bumi dengan Seni dan komuniti Projek Damai ini akan dilaksanakan di Kg Sentosa Damai, Johor Bahru dalam membangun kerja dan usahasama dengan Pusat Sekitar Seni. Tercetusnya idea ini, apabila mendapat tawaran menggarap sebidang tanah di tepi sungai. Di mana bersesuaian dan bertepatan dengan konsep PEACE. Pusat Sekitar Seni amat menyokong pihak … Continue reading PEACE PROJECT “Healing the Earth through Arts and Community”